Terapia indywidualna

Tego typu terapia skierowana jest do osób, które:
– cierpią na zaburzenia lub choroby psychiczne oraz psychosomatyczne (depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia emocjonalne, choroby psychosomatyczne)

– mają problemy w obrębie swojej osobowości (zaniżona samoocena, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi, niemożność utworzenia i utrzymania bliskich związków miłosnych, odczuwanie wewnętrznej pustki, niemożność czerpania satysfakcji ze swojego życia, niemożność korzystania ze swojego potencjału, problem z własną agresją , autoagresją itp.)

Terapia indywidualna   to forma pomocy psychologicznej, która charakteryzuje się regularnymi, cotygodniowymi spotkaniami z psychologiem/psychoterapeutą, z częstotliwością 1 raz lub 2 razy w tygodniu. Psychoterapia średnioterminowa trwa ok. roku , długoterminowa nawet do kilku lat.

Głównym celem terapii długoterminowej jest analiza  dysfunkcyjnych wzorców osobowościowych i próba ich trwałej  zmiany. Zmiana na poziomie osobowości  jest możliwa tylko poprzez silną i długotrwałą relację terapeutyczną. W   terapii zazwyczaj dokonuje się pracy nad tym, aby klient uzyskał wgląd (zrozumienie swojego funkcjonowania) i dokonał identyfikacji swoich     negatywnych postaw, mechanizmów obronnych, konfliktów, sposobów myślenia, reagowania emocjonalnego oraz zachowań. Skuteczność tej formy pomocy zależy od wielu czynników: głębokości i rodzaju zaburzeń psychicznych, jakości kontaktu terapeuta-pacjent, zastosowanych technik, nadziei pacjenta na pokonanie problemów. Rezultatem terapii jest zrozumienie trudnych emocji z przeszłości, czy zdemaskowanie nieprawidłowych schematów emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych  i interpersonalnych. Dzięki odkryciu zepchniętych do podświadomości uczuć możliwa jest osobowościowa przemiana   i polepszenie funkcjonowania.

Umów wizytę w PORADNI ALTER EGO – Znajdź swojego psychoterapeutę!