PSYCHIATRA

PSYCHIATRA WROCŁAW

W  profesjonalnie prowadzonej psychoterapii  bardzo ważna jest współpraca z innymi specjalistami, a  zwłaszcza z lekarzem psychiatrą. W naszej pracy dbamy o to aby każdy pacjent miał możliwość uzyskania kompleksowego leczenia w zależności od swoich potrzeb. Psychiatra wspiera naszych psychologów i psychoterapeutów w zakresie  diagnozy  i farmakoterapii  zaburzeń i chorób psychicznych, Psycholog nie jest uprawniony do przepisywania leków i wystawiania skierowań, gdyż nie jest lekarzem. To psychiatra ostatecznie stwierdza, czy problem, z którym zgłasza się pacjent, wymaga farmakoterapii lub hospitalizacji. Współpraca psychoterapeutów z psychiatrą jest niezbędna zwłaszcza w skomplikowanych i trudnych przypadkach. Od postawienia poprawnej diagnozy i trafnego doboru metod oddziaływania będzie zależeć  skuteczność całego leczenia.

Kim jest Psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył studia medyczne oraz specjalizację w dziedzinie  psychiatrii. Posiada specjalistyczną wiedzę medyczną  z zakresu funkcjonowania całego organizmu ludzkiego, jego anatomii i fizjologii, funkcjonowania  psychiki,   które   na siebie oddziałują wpływając na nasze samopoczucie lub   powodując pojawienie się  określonych  zaburzeń czy chorób. Rozległość posiadanej przez psychiatrę wiedzy   pozwala mu  wnikliwie spojrzeć na zgłaszane przez pacjenta objawy,  dokładnie określić ich źródła, postawić trafną diagnozę oraz zaproponować najwłaściwszą formę leczenia.

Jak przebiega wizyta u psychiatry?

Konsultacja z psychiatrą ma zwykle charakter diagnostyczny – pozwala stwierdzić co pacjentowi  dolega i czy zgłaszany problem   wymaga farmakoterapii lub hospitalizacji. Spotkanie z psychiatrą to   rozmowa, podczas której pacjent ma możliwość opowiedzenia o swoich niepokojących objawach, myślach dostarczających dyskomfortu czy cierpienia   i  odczuwanych emocjach. Psychiatra na pierwszej wizycie będzie pytał nie tylko o obecne symptomy czy przebyte  choroby, ale również o   aktualną sytuację życiową, zmartwienia, nawyki  życiowe, używki, a także o trudne sytuacje z   przeszłości. W celu postawienia trafnej diagnozy lekarz może  zlecić wykonanie określonych badań (laboratoryjnych, obrazowych, psychologicznych) lub zaproponować konsultację z innym specjalistą (neurologiem, endokrynologiem, internistą). Podczas spotkań z psychiatrą dużą rolę odgrywa aktywny udział pacjenta, otwarte i szczere dzielenie się z lekarzem swoimi odczuciami, myślami, oczekiwaniami, wątpliwościami. Jest tu oczywiście miejsce na zadawanie wszelkich  pytań. Psychiatra na podstawie zgromadzonych informacji i obserwacji wynikających z kontaktu z pacjentem, przedstawia plan leczenia- może przepisać leki lub też  zaleci psychoterapię, która  nierzadko  bywa wystarczającą metodą poradzenia sobie z pojawiającym się problemem. Często też leczenie jest prowadzone dwutorowo, gdzie terapii towarzyszy farmakoterapia.

Konsultacja z psychiatrą ma na celu:

 • ustalenie czy dany problem jest psychopatologią (zaburzeniem psychicznym czy chorobą psychiczną),
 • postawienie diagnozy i opracowanie planu leczenia
 • ustalenie czy konieczna jest farmakoterapia i ewentualny dobór leków
 • w razie potrzeby skierowanie do innego specjalisty (np. neurolog, endokrynolog, neuropsycholog)
 • wystawienie zaświadczeń lekarskich, skierowania do szpitala, zwolnienia lekarskiego, itp.
 • kontrola przebiegu i skuteczności leczenia

ZAKRES KONSULTACJI  PSYCHIATRYCZNYCH:

 • nerwica
 • depresja , zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • choroba afektywna dwubiegunowa ( CHAD)
 • zaburzenia lękowe, fobie, napady lęku panicznego
 • zaburzenia snu
 • psychozy, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
 • uzależnienia
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości

Konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych w Poradni Alter Ego prowadzi:

Lekarz psychiatra Andrzej Hoc

Koszt wizyty: 120 zł (płatnośćgotówka)

 Jak się umówić?

Do lekarza psychiatry można się zapisać samodzielnie  bądź kieruje do niego psychoterapeuta, który uzna to za wskazane.

SPRAWDŹ  WOLNE TERMINY:

Umów wizytę w PORADNI ALTER EGO – Znajdź swojego LEKARZA!