GRUPY TERAPEUTYCZNE

Zapraszam do zapoznania się z ofertą warsztatów i grup terapeutycznych organizowanych w Poradni Alter Ego

W tej chwili proponujemy Państwu udział w 2 grupach:

  1. Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla dorosłych
  2. Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych i nadużywających

 

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla  dorosłych

 

W lutym rusza grupa rozwojowo-terapeutyczna dla osób dorosłych

W odpowiedzi na liczne zapytania z radością informujemy, że naszym ośrodku od lutego 2018r. rusza grupa rozwojowo-terapeutyczna dla osób dorosłych z problemem samotności, nieśmiałości, trudności w relacjach i związkach, doświadczających stanów depresyjnych lub lękowych. Grupa jest dla też kierowana do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę na rzecz rozwoju osobistego i lepiej poznać siebie poprzez intensywne doświadczanie siebie w kontakcie z innymi ludźmi, odbywające się w przyjaznej atmosferze i bezpiecznych warunkach.

Praca w grupie może być alternatywą dla terapii indywidualnej, przygotowaniem do niej, lub też formą dalszego samorozwoju po zakończeniu terapii.
Różnice w procesie, w jaki wchodzi się podczas spotkań indywidualnych z psychoterapeutą, a podczas spotkań w grupie terapeutycznej, wynikają z reguł pracy grupowej, z dynamiki procesu, jak i roli terapeuty.
Grupa rozwojowo-terapeutyczna to systematyczne spotkania 6-10 osób, którym towarzyszy terapeuta
.
Celem grupy jest:
• poprawa samopoczucia i pozbycie się niechcianych objawów i cierpienia wywołanego depresją, samotnością, stanami lękowymi, problemami osobistymi i w relacjach z innymi
• poznawanie siebie w relacjach z innymi ludźmi w grupie, swojego sposobu kontaktowania się z innymi, rozwój umiejętności nawiązywania bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi
• pogłębianie świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań i nauka swobodnego ich wyrażania
• wzrost otwartości w mówieniu o sobie i swoich problemach oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych nt swojego funkcjonowania w grupie
• rozwój poczucia własnej wartości, poczucia kompetencji i pewności siebie, uzyskanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Czas trwania grupy:
– spotkania: 1 razy w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 18 – 20.
-grupa jest półotwarta czyli raz w miesiącu będą mogli dołączać do niej nowi uczestnicy
Miejsce: CPP Alter Ego ,ul Piękna 5/5E
Koszt udziału: 60zł / spotkanie, płatność z góry za miesiąc

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem:
Mailowo: kontakt.zalterego@gmail.com
lub telefonicznie 535 830 351

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest indywidualną konsultacją z terapeutą prowadzącym grupę

koszt konsultacji 60 zł

Osoba Prowadząca:
Renata Respondek – psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, coach ICF, trener

Więcej o osobie prowadzącej:

Psycholog z wieloletnim interdyscyplinarnym doświadczeniem w pracy z ludźmi obejmującym doświadczenie psychologiczne i psychoterapetyczne, coachingowe, szkoleniowe i biznesowe zdobywane w placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, instytucjach i firmach szkoleniowych, firmach branży IT oraz w ramach prywatnej działalności gospodarczej. Pracuje indywidualnie terapeutycznie i coachingowo z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi terapię par i rodzin oraz pracuje z grupami prowadząc szkolenia i warsztaty. Uważa, że każdy człowiek posiada ogromny potencjał, pomaga innym odkrywać go w sobie, rozwijać się, pokonać trudności i ograniczenia i osiągnąć pełnię w życiu osobistym i zawodowym. Pracuje holistycznie i integracyjnie – opierając się na zasobach i podążając w kierunku pożądanej pozytywnej zmiany i zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych i nadużywających

 Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, dopalaczy, jedzenia, seksu, hazardu, komputera, pracy

Grupa przeznaczona jest dla osób uzależnionych (chemicznie lub/i behawioralnie) bądź w sposób szkodliwie używających substancji psychoaktywnych lub wykonujących daną czynność. Grupa nastawiona jest na pracę nad osobistymi problemami pacjentów, która ma służyć utrwalaniu trzeźwości. Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po nałogowe zachowania i substancje
Grupa terapeutyczna daje szansę spotkania się z innymi ludźmi w podobnej sytuacji życiowej, co może być źródłem wsparcia i nadziei. Jest również okazją do bezpiecznego przyglądania się sobie i uzyskiwania informacji od pozostałych członków grupy.

Celem spotkań grupowych będzie:

• wspieranie motywacji w procesie trzeźwienia
• rozwijanie umiejętności utrzymywania abstynencji
• zapobieganie procesowi nawrotu
• uczenie umiejętności otwartej komunikacji w celu nawiązywania szczerych i satysfakcjonujących relacji
• pogłębianie samoświadomości (własnych: myśli, emocji, potrzeb, zasobów, wartości)

Czas i miejsce: piątki godz. 18-20, ul. Białowieska 3b/7c

Koszt 60 zł/ za 2-godzinne spotkanie, płatne za miesiąc z góry

Grupa jest półotwarta-czyli taka, która nie ma wyznaczonego terminu zakończenia i w której każdy uczestniczy tak długo, jak potrzebuje (ale nie mniej niż pół roku). Raz w miesiącu do grupy mogą dochodzić nowej osoby, jeżeli zwalnia się miejsce.

Prowadzący:

Grzegorz Kuliński- psychoterapeuta z 9-letnim doświadczeniem klinicznym, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. W pracy z klientem stosuje podejście integratywne z akcentem na psychoterapię psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną i systemową. Pracuje z osobami dorosłymi oraz starszą młodzieżą. Pomaga osobom uzależnionym chemicznie (narkotyki, alkohol, NSP(tzw. Dopalacze) oraz behawioralnie (hazard, internet, seks), jak również rodzinom i bliskim osób uzależnionych (Współuzależnionym, DDA, przemoc). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Profilaktyki Leczenie i Terapii Uzależnień MONAR w Legnicy oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii o. Wrocław.

zapisy: kontakt.zalterego@gmail.com lub telefonicznie 535 830 351

Przed przyjęciem na grupę konieczna jest konsultacja indywidualna u terapeuty prowadzącego grupę.

koszt konsultacji- 60zł