O mnie

Poznaj moje kwalifikacje

Wykształcenie

 • Magister pedagogiki resocjalizacyjnej  – Uniwersytet Wrocławski
 • Dyplomowany Psychoterapeuta -Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – czteroletnie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia – certyfikat PARPA nr 330 z 2004 r.
 • Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia przy PTP w Warszawie.
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia przy PTP  w Warszawie.
 • Kurs Systemowej Terapii Rodzin.
 • Superwizja  (ponad 600 godzin), w tym m.in. od 6 lat u dr Piotra  Drozdowskiego z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Doświadczenie zawodowe

 • 16-letni staż pracy w zawodzie psychoterapeuty  (przeprowadzonych dotąd ponad 12,000 indywidualnych sesji terapeutycznych).
 • Psychoterapeuta w prywatnym NZOZ we Wrocławiu.
 • Psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej, Poradni Uzależnień, Centrum Interwencji Kryzysowej w Stowarzyszeniu KARAN we Wrocławiu.
 • Psychoterapeuta w Dolnośląskim Ośrodku Osób Twórczych we Wrocławiu.
 • Psychoterapeuta w Prywatnej Praktyce Psychoterapeutycznej „Alter Ego”.
 • Kierownik w Poradni Psychologiczno-Psychiatryczno-Seksuologiczej „ALTER EGO”.
 • Współrealizator Kampanii Społecznych „Trzymaj Formę” i „Pozytywnie Zakręcone” (profilaktyka zaburzeń odżywiania).
 • Autor, koordynator i realizator programów z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia psychicznego dla dzieci i  młodzieży realizowanych od 2002 roku przy współudziale Wydziału Zdrowia UM we Wrocławiu.
 • Wykładowca na Dolnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w zakresie studiów podyplomowych („Profilaktyka uzależnień”).
 • Wykładowca w Europejskim Centrum Szkoleniowym „Forum”.
 • Współpracownik Burda Polska SA w zakresie komentarzy i porad psychologicznych.
 • Pedagog szkolny w Zespole Szkół Zawodowych.