Terapia dla par – popraw jakość swojego związku

TERAPIA PAR WROCŁAW

Psychoterapia stwarza parom możliwość twórczego rozwiązywania konfliktów w związku, jest też okazją do nauki nowych sposobów komunikowania się.

Psychoterapia par to wspólna praca obojga partnerów z udziałem psychoterapeuty w celu poszerzania świadomości siebie, wzajemnych potrzeb oraz oczekiwań wobec partnera, a także zrozumienia szkodliwych czy niekorzystnych wzorców zachowania i schematów funkcjonowania. Prowadzę terapię par pozostających w związku zarówno małżeńskim jak i nieformalnym.

Jakie korzyści daje terapia par?

Psychoterapia pozwala parom odkrywać negatywne przekonania oraz utrwalone wzorce zachowań podtrzymujące konflikty i powodujące trudności w funkcjonowaniu. Daje możliwość uczenia się nowych, twórczych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania swoich myśli, uczuć i potrzeb, tak, aby czerpać więcej satysfakcji ze wspólnego życia.

Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii par jest jednoczesna decyzja obojga partnerów o rozpoczęciu wspólnej pracy z udziałem terapeuty w kierunku rozwiązania konfliktu oraz poprawy komunikacji w związku.

Jak wygląda pierwsza sesja w przypadku terapii par?
Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i może, choć nie musi, zakończyć się decyzją pary o rozpoczęciu terapii. Może również doprowadzić do decyzji jednego, bądź obojga partnerów o podjęciu psychoterapii indywidualnej u innego terapeuty.

Zapraszam do umówienia sie na wstępną konsultację dla par w moim gabinecie we Wrocławiu.