Leczenie depresji Wrocław

Co to jest depresja?

Depresja obecnie jest uznawana za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Jest schorzeniem, które dotyka coraz to większą grupę ludzi i wiąże się z ogromnym cierpieniem psychicznym. Depresja może mieć różny przebieg i stopień nasilenia objawów, cechuje się uporczywym utrzymywaniem się złego samopoczucia, któremu towarzyszą pesymizm i myśli o własnej bezwartościowości, zmniejszona aktywność i energia życiowa oraz niemożność odczuwania przyjemności.

Jakie mogą być przyczyny depresji?

Depresja może być reakcją na trudne i znaczące wydarzenie, często związane np. z jakąś utratą (depresja po utracie bliskiej osoby, po utracie pracy, depresja poporodowa), może ona pojawiać się w przełomowych okresach ludzkiego życia (depresja młodzieńcza, starcza), bądź też może ona być konsekwencją życia przez dłuższego czas z danym problemem (np. depresja u osób żyjących z partnerem uzależnionym czy używającym przemocy, depresja pojawiająca się w przebiegu wielu przewlekłych chorób np. w uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania). Czasami jednak depresja pojawia się bez wyraźnego powodu, mówimy wtedy o tzw. depresji endogennej, u podłoża której leżą przyczyny biologiczne i tzw. „wewnątrzpsychiczne.”

Jakie są objawy depresji?

O zdiagnozowaniu depresji decyduje występowanie kilku z wymienionych poniżej symptomów w natężeniu istotnym klinicznie:

 • Spadek lub znaczne wahania nastroju (nastrój smutku, żalu, obojętności)
 • nasilony lęk, niepokój, poczucie zagrożenia
 • brak motywacji do działania i spadek aktywności
 • problemy z odczuwaniem przyjemności
 • zaburzenia rytmu dobowego ( kłopoty ze snem )
 • zmiany apetytu, libido
 • objawy somatyczne –tzw. „objawy z ciała” np. bóle brzucha, głowy, serca bez podłoża organicznego, objawy somatyzacyjne (tj. skargi na różnego rodzaju dolegliwości cielesne-bóle brzucha,głowy,itp.)
 • niska samoocena, mała wiara w siebie
 • poczucie winy i małej wartości
 • pesymizm, czarne widzenie przyszłości
 • myśli rezygnacyjne
 • myśli lub w skrajnym przypadku zamiary samobójcze.

 

Co robić gdy podejrzewamy u siebie depresję?

Gdy podejrzewamy u siebie lub u bliskiej osoby depresję, warto niezwłocznie pomyśleć o leczeniu, gdyż nie leczona choroba może się nasilać, co łączy się z ogromnym cierpieniem psychicznym, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do myśli i prób samobójczych. W takim wypadku należy się jak najszybciej zgłosić do lekarza psychiatry i/lub psychologa/psychoterapeuty.

Jak przebiega leczenie depresji?

W leczeniu ciężkiej depresji konieczna jest farmakoterapia i przyjmowanie leków antydepresyjnych, takie leki przepisuje lekarz psychiatra, dostosowując je od indywidualnych objawów. Leki należy przyjmować ściśle wg wskazań lekarza, nie należy przerywać farmakoterapii na własna rękę, gdyż może to prowadzić to do nawrotu choroby i nieskuteczności leku na przyszłość. W leczeniu depresji o umiarkowanym lub słabym nasileniu bardzo pomocna jest psychoterapia. Spotkania terapeutyczne odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w czasie terapii analizuje się przyczyny depresji, które często wiążą się z historią życia klienta, surowym i krytycznym stosunkiem do siebie, nawykowym sposobem myślenia i reagowania. W terapii poszukuje się też bardziej konstruktywnych sposobów na radzenie sobie z bieżącym stresem. Dokładny przebieg psychoterapii zależy od stosowanego przez psychoterapeutę podejścia.

Obecnie uważa się, że najlepsze rezultaty daje zastosowanie leczenia skojarzonego- czyli łączenie obu metod farmako- i psychoterapii. Wtedy efekty są najszybsze i najbardziej trwałe.

Ile trwa leczenie depresji?

Czas trwania leczenia zaburzeń depresyjnych zależy od stopnia nasilenia objawów, chorób towarzyszących, czy od faktu który jest to epizod depresyjny w życiu. Leczenie (psychoterapia jak i farmakoterapia ) może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Osoby cierpiące na depresję  z okolic Wrocławia mogą uzyskać pomoc w moim gabinecie.